Na obsahu sa pracuje
Na obsahu sa pracuje

Typografická hierarchia

Definovanie štruktúry, miery odlíšenia a prehladnosti významových skupín obsahu. Tiež definovanie priestorových a vizuálnych proporcií obsahu.