Stret ťahov

V miestach, kde sa stretávajú alebo pretínajú ťahy, sa vytvárajú vizuálne tmavé miesta, ktoré treba opticky korigovať. Chýbajúca optická korekcia je v tomto prípade jasne viditeľná pri malých bodových veľkostiach a v súvislom textovom bloku, pretože zreteľne narúšajú farbu sadzby.

Sú dve riešenia tohto problému, ktoré sa môžu navzájom aj kombinovať: