Presahy

V písme je dôležité, aby znaky rovnakých veľkostí boli vnímané ako rovnako veľké. Pri základných geometrických tvaroch sa trojuholník a kruh zdajú byť menšie ako štvorec rovnakej matematickej výšky. Aby bol kruh vnímaný rovnako vysoký ako štvorec, musí mierne pretŕčať cez spodok aj vrch štvorca. Aby bol trojuholník vnímaný rovnako vysoký ako štvorec, musí jeho hrot presahovať cez vrch štvorca.

Táto optická ilúzia aplikovaná na písmo znamená, že napríklad pri verzálkach zvyčajne vrch znaku „A“ presahuje verzálkovú výšku. Pri minuskách spodný oblúk znaku presahuje pod účiarie. Všetky oblé a ostré tvary uložené na horizontálnej osnove písma kvôli optickej kompenzácii presahujú imaginárne čiary tejto osnovy (účiarie, minusková doťažnica a verzálková doťažnica). Veľkosť presahu býva väčšia pri písmach určených na sadzbu v malých bodových veľkostiach, pretože pri malých veľkostiach je táto optická ilúzia evidentnejšia.