Podmienky čitateľnosti

Atribúty dizajnu písma, ktoré ovplyvňujú čitateľnosť písma:

Atribúty typografického dizajnu, ktoré ovplyvňujú čitateľnosť textu:

Externé atribúty, ktoré ovplyvňujú čitateľnosť (písma aj textu) všeobecne