Parametre modulárnej konštrukcie písma

Pri modulárnej konštrukcii písma môžu byť moduly definované ako samostatné tvary alebo ich môžu definovať oká mriežky.

Modul ako tvar
Modul ako tvar

Modul ako tvar

Modul môže byť jeden alebo viacero tvarov, ktorých uloženie môže byť definované:

Vzájomný vzťah modulov pri uložení môže byť definovaný:

Modul ako tvar — dotyk

Modul ako tvar — vzdialenosť

 Modul ako tvar – prekrývanie

Modul ako mriežka
Modul ako mriežka

Modul ako mriežka

Mriežka, ktorá vytvára mozaiku tvarov. Znaky sú budované vypĺňaním tvarov (modulov) definovanými linkami mriežky rôznych stupňov komplexnosti. Linky mriežky môžu mať rôzne tvary (rovné čiary pod rôznymi uhlami, oblúky, kruhy alebo aj voľné tvary).

Základné druhy mriežky: 

Môžu existovať aj prípady, kde sú spomínané dva typy modulov kombinované v jednom písme. Napríklad ťahy znakov môžu byť vymedzené pravidelnou mriežkou (ako bitmapové písmo), a serify ako tvarové moduly sú umiestnené voľne na dotyk jednej hrany.

Modifikácia modulu
Modifikácia modulu

Modifikácia

Modul môže byť v rámci jedného znaku alebo celého písma použitý s rôznymi modifikáciami:

Frekvencia modulu
Frekvencia modulu

Frekvencia

Definuje hustotu mriežky alebo počet modulov použitých vo vertikálnej alebo horizontálnej úrovni znaku. Ovplyvňuje to artikuláciu celkového tvaru znaku, čo má priamy súvis s jeho rozoznateľnosťou.

Pri vyššej frekvencii moduly zväčša imitujú tradičný ťah na tradičnej kostre znaku, teda slúžia ako simulácia chirografického alebo tvarového konštrukčného princípu.

Pri nižšej frekvencii použitia modulov definované pravidlá (tvar, umiestnenie, modifikácie) môžu vytvárať obmedzenia, ktoré si vyžadujú vytvorenie atypickej / invenčnej kostry písmového znaku.