Optický stred

Pri horizontálnom rozdelení tvaru na dve matematicky sa rovnajúce plochy je vrchný tvar vnímaný ako mierne väčší. Vizuálne vyváženie týchto tvarov sa dá docieliť posunutím deliacej línie (konštrukčný stred tvaru) na optický stred, ktorý je mierne nad matematickým stredom.

Napríklad verzálky „E“, „H“, „X“, „S“ sú znaky, ktoré sú opticky korigované posunutím konštrukčného stredu na optický stred, aby boli vyvážené.