Optické veľkosti

Pri rovnakej matematickej veľkosti je základný rez písma vnímaný ako vyšší v porovnaní s tmavším rezom toho istého písma. V rámci tmavostnej škály rezov písmovej rodiny je rozdiel v tmavosti budovaný hrúbkou ťahov. Hrúbka ťahov narastá v oboch smeroch od konštrukčnej kostry znaku, nie však v rovnakej miere. Nárast hrúbky je výraznejší smerom do vnútra znaku, to má za dôsledok zmenšenie vnutroznakových bielych tvarov. Znaky tmavých rezov sú uzavretejšie a širšie. Zdajú sa vizuálne menšie. Preto sa tmavšie rezy konštruujú mierne vyššie ako svetlé rezy — majú vyššie umiestnenú minuskovú doťažnicu. Miera rozdielu je väčšia pri písmach určených na sadzbu textu v malých bodových veľkostiach. Pri titulkových veľkostiach býva tento rozdiel minimálny, alebo je úplne absentujúci.