Optické korekcie

Sú súbor úprav vizuálnych alebo konštrukčných detailov písma. V závislosti na zámere použitia konkrétneho písma sú na ňom uplatňované v rôznej miere. 

Najmä na funkčné textové písma nie je možné aplikovať prísne geometrické pravidlá. Titulkové písma môžu byť v oveľa väčšej miere geometrické. Optická vyváženosť je veľmi dôležitá, je to jeden z dôležitých aspektov jednotného charakteru písma.

Miera uplatnenia všeobecných zásad optických korekcií je individuálna pre každé konkrétne písmo a závisí od jeho vlastností a účelu použitia. Písmo určené na sadzbu textu vo veľkostiach napríklad 8 bodov potrebuje inú mieru optických korekcií ako písmo určené na sadzbu tituliek vo veľkosti napríklad 48 bodov.

Všeobecné optické korekcie sú: