Minusky
Minusky

Minusky, italika, kurzíva a naklonené písmo

Minusky sa na prelome antiky a stredoveku postupne vyvinuli z verzálok. Ich konštrukčná kostra sa ustálila v knižných textoch písaných takzvanou Karolínskou minuskulou v 8. storočí.

Konštrukcia minusiek sa odohráva medzi štyrmi horizontálnymi osnovami. Tvarovo sú rôznorodejšie ako verzálky. Ťažisko znakov sedí rovnako ako pri verzálkach na účiarí. Výšku definuje minusková doťažnica (tiež označovaná ako minusková výška, stredná výška alebo stredná doťažnica), ktorú definuje výška znakov bez presahu — najčastejšie znak „x“. Dĺžka horných a spodných doťahov je definovaná hornou a spodnou doťažnicou. Ich vzdialenosť od minuskovej doťažnice, respektíve od účiaria nemusí byť rovnaká. Často sú dolné doťahy kratšie ako horné

Italika
Italika
Kurzíva
Kurzíva
Naklonené písmo
Naklonené písmo

Italika, kurzíva a naklonené písmo

Italika je konštrukčná podvarianta minusiek. Konštrukčná kostra italiky je aplikovaná len na malú abecedu. Verzálky nemajú italikovú variantu konštrukčnej kostry. Určité rozdiely medzi základnými verzálkami a italikovými verzálkami sú v modulácii ťahu a v detailoch. Konštrukčnú kostru však majú rovnakú, len pri italike väčšinou naklonenú doprava.

Italika má prerušovanú konštrukciu znaku, teda každý ťah sa píše (buduje) samostatne. Je to odvodené od ručného písania, keď po napísaní ťahu sa nástroj zdvihne a presunie na inú pozíciu, aby napísal nasledujúci ťah.

Kurzíva je konštrukčná podvarianta minusiek a jej konštrukčná kostra je priamo odvodená od rukopisných foriem, ktorých archetypy nájdeme v antike a v stredoveku. Konštrukčná kostra kurzívy je odvodená od plynulého rukopisu znakov jedným ťahom písacieho nástroja. Kurzíva má plynulú konštrukciu znaku, teda znaky sú tvorené jednym ťahom a často pri sadzbe do slov na seba plynulo nadväzujú (skriptové písma).

Konštrukčná kostra nakloneného písma je totožná so základnou verziou minusiek, jediný rozdiel je v miernom náklone doprava. Chýba tu odlišná dynamika ťahu a korekcie proporcií. V tomto písme sa nepoužívajú italikové varianty niektorých písmen (napríklad „a“ a „g“).