Na obsahu sa pracuje
Na obsahu sa pracuje

Mikrotypografia

Mikrotypografia je súbor techník, metód a zásad ako ovplyvniť čitateľnosť textu, jeho farbu sadzby, a ďalšie vlastnosti, ktoré sú definované vzájomnými vzťahmi medzi znakmi.