Metrika

Metrika, tiež nazývaná ako medzerovanie, je všeobecná definícia bieleho priestoru pred a za znakom, vo vzťahu ku každému inému znaku v znakovej sade písma. Definícia metriky je integrálnou súčasťou procesu tvorby písma. Biele tvary vznikajú súčasne s čiernymi, pretože ich vzájomná interakcia je podstatou písmových znakov.

Najdôležitejšou funkciou metriky je nastavenie medziznakových medzier tak, aby vytvárali harmonický tvarový rytmus s čiernymi tvarmi a utvárali tak celistvý obraz slova, ktorý je kľúčový pre čitateľnosť.

Pre vytvorenie harmonickej metriky je potrebné nastaviť proporčný vzťah medzi veľkosťou vnútorných bielych tvarov a medziznakových bielych tvarov. Je to priamo úmerný vzťah. Písma s malými vnútroznakovými bielymi tvarmi (napríklad tmavé rezy) by mali mať adekvátne menšie medziznakové medzery — teda tesnejšie medzerovanie. A naopak písma s veľkými vnútroznakovými medzerami (napríklad veľmi svetlé rezy) by mali mať adekvátne väčšie medziznakové medzery — teda voľnejšie medzerovanie.