Na obsahu sa pracuje
Na obsahu sa pracuje

Makrotypografia

Makrotypografia sú princípy a techniky práce s komponentami typografického layoutu.