Kontrast ťahov - preklad
Kontrast ťahov - preklad
Kontrast ťahov - expanzia
Kontrast ťahov - expanzia

Kontrast ťahov

Kontrast alebo modulácia ťahu je rozdiel v pomere hrúbky medzi tenkými a hrubými ťahmi znaku. Tento pomer je dôležitým vizuálnym a aj funkčným prvkom písma.

Kontrast ťahov vytvára určitý vizuálny rytmus tvarov v sadzbe textu. Konvenčný spôsob budovania kontrastu vychádza z logiky písania zrezaným pierkom, kde vertikálne ťahy (ak si odmyslíme os modulácie) sú tmavšie ako horizontálne. Je možný však aj opačný prístup, kde horizontálne ťahy sú tmavšie ako vertikálne.

Pri textovom písme býva pravidlom, že čím menšie veľkosti, tým je menší kontrast efektívnejší z pohľadu čitateľnosti písma a textu. Pri titulkovom alebo plagátovom písme je miera kontrastu otázkou estetiky a dizajnérskeho zámeru a menej funkčnosti písma. Pri týchto písmach býva kontrast väčšinou relatívne vysoký.

Miera kontrastu v písmovej rodine sa mení a prispôsobuje zmene konštrukčnej kostry a zmenám proporcií v škále od svetlých až po tmavé rezy. Kontrast ťahu je úzko previazaný na konštrukčnú kostru znaku, jedno ovplyvňuje druhé. Typ kontrastu podľa jeho konštrukcie, dynamická, statická, otvorená a uzavretá kostra sú previazané parametre.

Minimálny a maximálny kontrast

Škála pomeru medzi tenkými a hrubými ťahmi je na jednej strane minimálna v monolineárnych písmach, kde nie je vizuálny rozdiel medzi silnými a jemnými ťahmi. Reálne je ale aj pri väčšine týchto písiem určitá modulácia ťahov kvôli optickej korekcii. Na druhej strane môže byť vysoká alebo maximálna až na hranicu čitateľnosti.