Konkrétna konštrukčná kostra

Je to konštrukčná kostra konkrétneho písmového dizajnu. Tá sa dá ešte deliť na konštrukčné kostry individuálnych rezov písmovej rodiny, pretože niektoré špecifické vlastnosti istých rezov môžu vyžadovať určité modifikácie v konštrukčnej kostre písma.

Napríklad individuálna konštrukčná kostra tenkého rezu môže byť viac uzatvorená ako individuálna konštrukčná kostra tmavého rezu. Je to dôsledok distribúcie čiernych a bielych tvarov, ktoré sa správajú inak pri rôznych tmavostných stupňoch písma.