Na obsahu sa pracuje
Na obsahu sa pracuje

Klasifikácia písma

Problematika klasifikácie písma, predstavenie rôznych existujúcich spôsobov klasifikácie.