Kerning

Kerning, tiež nazývaný ako vyrovnávanie, je individuálna úprava medziznakového bieleho priestoru. Keďže znaky latinskej abecedy sú tvarovo rôznorodé, nie je mysliteľné, aby globálne nastavenie veľkostí bielych priestorov pred a za znakmi (metrika) vyhovovalo všetkým možným kombináciám znakov. Pre určité páry znakov je potrebná úprava tohto globálneho nastavenia na individuálnej úrovni. Pri každom písme je to špecifická skupina párov znakov, ktorá závisí od konkrétnych bielych tvarov pred a za znakmi. Tie sú determinované proporciami, konštrukciou, kontrastom, ťahmi, teda celkovým charakterom daného písma.

Kerning sa vytvára buď rozšírením alebo zúžením bieleho priestoru medzi znakmi takzvaných „kerningových párov“. Typické sú napríklad nasledovné páry: „Ta“, „F.“, „Va“, „To“, „Ya“, „P.“, „T.“, „TA“, atď.