Na obsahu sa pracuje
Na obsahu sa pracuje

Interpolácia a extrapolácia

Detailné vysvetlenie týchto digitálnych techník na rozširovanie rezov písma.