Internetové zdroje

I love typography — Typografický a písmarsky portál.

Thinking with Type — Príručka o písme a typografii.

Články na stránke typotheque — Rozsiahla kolekcia textov o písme, typografii a grafickom dizajne.

Typographica — Recenzie písiem, kníh o písme a typografii. Články o písme a typografii.

Daidala — Texty o písme.

TypeCulture Academic Resource — Zdroj odborných textov o písme.

Typo — Český portál o písme a typografii.

Diacritics — Užitočný zdroj o tvorbe diakritiky.

Briem — Web o písaní, letteringu a tvorbe písma (obsahuje aj návod).

Typomil — Web o základných typografických pravidlách.

Typeworkshop — Edukatívna stránka o písme. Najmä časť: type-basics.