Hrúbka ťahu

Aby všetky ťahy v písme vyzerali na pohľad rovnako hrubé, je potrebné, aby v nich boli malé rozdiely. Pri rovnakej hrúbke sa horizontálny ťah zdá hrubší ako vertikálny ťah. Pre optické vyváženie hrúbiek ťahov musí byť horizontálny ťah mierne tenší.

Platí to aj pri oblých tvaroch, kde oblý ťah pretínajúci vertikálnu os musí byť mierne tenší ako ťah pretínajúci horizontálnu os. Celková hrúbka oblých ťahov by však mala byť v najširšom bode mierne väčšia ako hrúbka rovných ťahov (vertikálnych alebo horizontálnych). Platí to najmä pri písme, ktoré má jasnú moduláciu ťahu. Pri modulovaných oblých ťahoch je distribúcia kontrastu najväčšia v najširšom bode, smerom ku koncom ťahu sa ťah zužuje, celková plocha nie je jednoliata a opticky sa ťah zdá tenší.