Hierarchická dôležitosť bielych tvarov a bieleho priestoru

Hierarchická dôležitosť bielych tvarov a bieleho priestoru v typografii: