Chirografická konštrukcia
Chirografická konštrukcia

Chirografický princíp konštrukcie písmového znaku

Je princíp konštrukcie písma odvodený od písania písacím nástrojom rukou pisateľa. Ide o elementárny princíp konštrukcie latinky. Tento spôsob konštrukcie znaku latinku definoval. Je s ňou natoľko previazaný, že definujúce charakteristiky znakov latinky (bez ohľadu na spôsob konštrukcie ťahu) sú priamo odvodené od písania (konkrétne od písania zrezaným / plochým nástrojom). Je prítomný v samotnej podstate písmových znakov latinky. Od antiky až po renesanciu to bol prakticky jediný princíp konštrukcie znakov a je vo veľkej miere využívaný až do súčasnosti.

Konštrukčná charakteristika aj formálna charakteristika znakov je závislá od použitého nástroja a tiež od stanovených pravidiel použitia tohto nástroja. Parametre tradičných typov chirografických písiem sú zadefinované nižšie.

Základným prvkom pri písaní je ťah písacieho nástroja na písacej ploche.

Ťah je vždy odvodený od charakteristiky stopy písacieho nástroja a charakteristiky jej pohybu na ploche.

Stopa písacieho nástroja je tvar, ktorý na písacom povrchu zanechá statický odtlačok písacej plochy hrotu nástroja. Môže mať rôznu podobu. Pre čo najzrozumiteľnejšiu ilustráciu je táto stopa pre účely tejto práce zjednodušená do minimálnej podoby — úsečky. Dva body vymedzujúce danú úsečku tvoria takzvaný kontrapunkt, teda šírku nástroja. Vzdialenosť medzi týmito dvoma bodmi je definovaná ako veľkosť kontrapunktu.

Dráha, ktorou je vedený nástroj pri písaní, je kostra ťahu.

Medzi dvoma bodmi kontrapunktu (medzi okrajmi ťahu) sa nachádza úsečka, takzvaná hranica.

Ťah sa dá definovať pomocov niekoľkých parametrov: