Na obsahu sa pracuje
Na obsahu sa pracuje

Anatómia písma

Pomenovanie a opísanie jednotlivých častí písmových znakov, ale aj písma ako celku.